Aangepaste maatregelen per 1 september

Contributie.

Voor de zomer hebben we proef gedraaid en hebben we de maatregelen die ondernomen zijn tegen Corona geëvalueerd. Inmiddels zijn een aantal maatregelen bijgeschaafd. Ga voor alle up to date maatregelen naar maatregelen Corona in het menu.

Er zijn 60 leden die hun contributie nog niet betaald hebben.

Denkt u nog even aan de €7,50 op rekeningnummer NL17INGB0003950233