bingo. Donderdag avond 10 juni, 17 juni, 1 juli en 8 juli om 20:00 uur

ouderen bingo Woensdag middag 23 juni en 21 juli om 14:00 uur

linedance. Woensdag avond 9, 16, 23 en 30 juni. En 7 juli om 19:30 uur.

klaverjassen. Dinsdag avond 7 september om 20:00 uur

darten. 18 juni om 17:30 uur

sjoelen. Donderdag 24 juni en 22 juli om 19:30 uur

scrapbook. Zaterdag 19 juni en 17 juli om 10:00 uur. Donderdag 1 juli en 29 juli om 19:00 uur

handwerken. Woensdag 9, 16, 23, 30 juni 7, 14, 21 en 28 juli om 10:00 uur

salsafeestje. 27 juni en 18 juli om 16:00 uur